Спорт М ДОО Скопје
Нептун Македонија ДОО Скопје
Паркленд Гроуп ДООЕЛ Скопје
Канцеларија на УНИЦЕФ
Капитал Банка АД Скопје
Кроација Осигурување
Неотел ДОО Скопје
Македонски Телеком АД Скопје
Витаминка АД Прилеп
Евроинс Осигурување АД Скопје