AQUABAR-i është distributor zyrtar i brendit GORSKA dhe importues të dispenzuesve për ujë me kualitet të lartë për përdorim shtëpiak. Bëjmë distribuimin e bidonëve prej 19 l, të mbushur me ujë GORSKA.

Qëllimi ynë është të dërgojmë ujë për pije të pastër dhe të shëndetshëm në shtëpinë e juaj dhe vendin e juaj të punës.

Nga 2006 e këndej më tepër se 125.000 konsumator të kënaqur i shfrytezojnë shërbimet tona.

UJË KUALITATIV DHE I SHËNDETSHËM

GORSKA është ujë mineral i kualitetit të lartë e cila buron në një nga ambientet më të pastërta ekologjike dhe te pandotura në Ballkan. Burimi Trnskot gjendet 1100 m lartësi mbidetare në rrënzë të malit Kozhuf. GORSKA përmban balans natyror të magnezit dhe kalciumit dhe përqindje të ulët të mineraleve dhe koncentrim te mbetjes se thatë të vetëm 168 mg/l. Për arësye të përbërjes së ulët të mineraleve, kosumimi i GORSK-ës është i lejuar në sasi të pakufizuara gjatë ditës. GORSK-a është ujë burim i vetëm në Maqedoni e cila i nënshtrohet kontrollit të rregullt nga ana e Institutit lider europian “SGS INSTITUT FRESENIUS” nga Gjermania.

GORSKA është zgjedhje e vërtetë për JU dhe shëndetin e familjes suaj.

logo
gorska

Bidonet 19 litërshe të Aquabar-it janë të punuar nga ambalazhi kthyes i polikarbonit dhe nuk posedon asnjëfarë ndikimi dëmtues të ujit.

Me qëllim që të ruhet kualiteti i ujit, e nevojshme është të kryhet sanatizimi i dispenzuesve të ujit në çdo 6 muaj.

Water-Bottle-Delivery-white-background-small1-321x200
SHËRBIMI KUALITATIV DHE I SHËNDETSHËM

Dorëzimi i ujit kryhet në adresën të cilën do të specifikoni në territorin e Shkupit me së voni 24 orë nga porosia e bërë.

AQUABAR-i kryen servisimin e dispnezuesve për ujë si dhe sanatizimin e tyre e pasuar me pastrim mekanik dhe bakteorologjik.

ANËTAR I WE-së

Watercoolers Europe është organizatë jofitimprurëse e cila është themeluar në vitin 1993 dhe punon në interes të industrisë për prodhimin e dispenzuesve për ujë.

Shoqata WE është e njohur në tërë Europën sepse inkurajon anëtarët e saj që të përmirësojnë standardet e cilësisë së produkteve dhe shërbimeve të tyre në një nivel shumë më të lartë. Qëllimi është të sigurohet ujë i shëndetshëm dhe kualitativ për pije për të gjithë konsumatoret.

Aquabar-i është anëtare e parë maqedonase në Shoqatën WE.

Search