Hap 1
Hap 2
Hap 3

Hap 1

cekor1

Bëni porosinë tuaj.

02 2533 088

Hap 2

Truck for water delivery. 3d illustration

Porosia do të dërgohet në adresën tuaj.

Hap 3

cekor2

Konsumoni ujë të freskët çdo ditë.

{"dots":"false","arrows":"false","autoplay":"true","autoplayInterval":"4000","speed":"300","fade":"true"}

Ujë cilesor dhe të shëndetshëm

Shërbim kualitativ dhe të shpejtë

Anëtar I WE

Anëtar i WE

voda

Sa ujë duhet të konsumoj?

Pse Aquabar-i?

Bejmë distribuimin e GORSK-ës – ujë burimi me kualitet të lartë

Distribuimi kryhet deri në shtëpinë tuaj ose zyrë në rregjionin e qytetit të Shkupit

Porosinë tuaj do e merrni në afat prej më së voni 24 orëve

1c(2)

Bëjmë servisimin e aparateve të ujit

Bëjmë sanatizimin e aparateve për ujë

Kemi më tepër se 125.000 konsumator të kënaqur

Search